Poniższe spoty można wykorzystać w mediach, w całości.

Przy wykorzystywaniu fragmentów należy podać źródło: kampania społeczna NO PROMIL – NO PROBLEM